ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.


Competència general

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquesta titulació permet

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. 

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet).

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Responsable d’informàtica.
 • Personal tècnic en serveis d’Internet.
 • Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Personal tècnic en teleassistència.
 • Personal tècnic en administració de base de dades.
 • Personal tècnic de xarxes.
 • Personal supervisor de sistemes.
 • Personal tècnic en serveis de comunicacions.
 • Personal tècnic en entorns web.
Normativa
 • Reial Decret 1629/2009, de 30 de octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic/a de grau superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa i es fixen els seus ensenyaments mínims.
 • Decret 197/2013, de 23 de juliol, pel que s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
HORARI CURS 2018/2019

ASIX1DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
08:00-09:00GBD-ASDBG [JM]ISO [PS]PAX [RF]PB [IM]ISO [PS]
09:00-10:00GBD-ASDBG [JM]ISO [PS]PAX [RF]PB [IM]ISO [PS]
10:00-11:00GBD-ASDBG [JM]LMSGI [IM]PAX [RF]PB [IM]ISO [PS]
11:00-11:30
11:30-12:30LMSGI [IM]LMSGI [IM]ISO [PS]PB [IM]FM [XG]
12:30-13:30FOL [AS]
GBD-ASDBG [JM]ISO [PS]PB [IM]FM [XG]
13:30-14:30
GBD-ASDBG [JM]

FM [XG]

ASIX2DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
15:00-16:00MFD [MA]MFD [MA]MFD [XG]MFD [PS]MFD [PS]
16:00-17:00PAX [RF]FOL [AS]MFD [XG]MFD [PS]MFD [JM]
17:00-18:00GBD-ASDBG [JM]EIE/FOL [AS]PRO [RF]SAD [PS]MFD [JM]
18:00-18:30
18:30-19:30SXI [RF]EIE [AS]ASO [DN]SAD [PS]MFD [JM]
19:30-20:30SXI [RF]MFD [AS]ASO [DN]IAW [IM]

MATERIAL CURRICULAR I PRÀCTIQUES


Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius [ISO]

231 h

Primer

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

60

Primer

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

113

Primer

UF3: Implantació de programari específic

25

Primer

UF4: Seguretat, rendiment i recursos

33


Mòdul 2: Gestió de bases de dades [GBD]

110 h

Primer

UF1. Introducció a les bases de dades

33

Primer

UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL

66

Segon

UF3. Assegurament de la informació

11


Mòdul 3: Programació bàsica [PB]

165 h

Primer

UF1. Programació estructurada

85

Primer

UF2. Disseny modular

50

Primer

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

30


Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació [LMSGI]

99 h

Primer

UF1. Programació amb XML

45

Primer

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

27

Primer

UF3. Sistemes de gestió d'informació empresarial

27


Mòdul 5: Fonaments de maquinari [FM]

99 h

Primer

UF1. Arquitectura de sistemes

47

Primer

UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari

30

Primer

UF3. Implantació i manteniment de CPD

22


Mòdul 6: Administració sistemes operatius [ASO]

66 h

Segon

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

37

Segon

UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions

29


Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes [PAX]

132 h

Primer

UF1. Introducció a les xarxes

49

Primer

UF2. Administració de dispositius de xarxa

50

Primer

UF3. Administració avançada de xarxes

33


Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet [SXI]

66 h

Segon

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica

15

Segon

UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers

14

Segon

UF3. Correu electrònic i missatgeria

13

Segon

UF4. Serveis d’àudio I vídeo

24


Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

33 h

Segon

UF1. Llenguatges de guions de servidor

16

Segon

UF2. Implantació de gestors de continguts

17


Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de bases de dades [ASGBD]

88 h

Segon

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

66

Segon

UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

22


Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat [SAD]

66 h

Segon

UF1. Seguretat física, lògica i legislació

13

Segon

UF2. Seguretat activa i accés remot

13

Segon

UF3. Tallafocs i servidors intermediaris

27

Segon

UF4. Alta disponibilitat

13


Mòdul 12 : Formació i orientació laboral [FOL]

82 h

Segon

UF1. Incorporació al treball

49

Primer

UF2. Prevenció de riscos laborals

33


Mòdul 13 : Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

50 h

Segon

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

50


Mòdul 14: Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa [PRO]

99 h

Segon

UF1. Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

99


Mòdul 15: Formació en centres de treball [FCT]

317 h

Segon

UF1. Formació en centres de treball

317


Mòdul Formació Dual [MFD]

363 h

Segon

UF1. Administració de Bases de Dades amb seguretat

99

Segon

UF2. Administració avançada de servidors

66

Segon

UF3. Seguretat, serveis i aplicacions web

99

Segon

UF4. Noves tendències a l'empresa

33

Segon

UF5. Implementació de projectes

66