TRÍPTIC INFORMACIÓ FP DUAL
DOSSIER INFORMATIU FP DUAL EMPRESES
EMPRESES PARTICIPANTS FP DUAL

Asnet
 és una empresa dedicada a realitzar 
solucions integrals en informàtica, internet i comunicacions, des del manteniment de la xarxa informàtica, passant per solucions web fins cloud computing o virtualització de servidors.
http://www.fsyc.org/?lang=ca
La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una organització sense ànim de lucre, d’àmbit estatal i amb projecció internacional. Té una sòlida i àmplia experiència en el foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries.
http://www.nextret.net/home/home.asp
NexTRet
 és una empresa dedicada a l'optimització de l'àrea TIC dels clients amb serveis gestionats i projectes d'infraestructures TIC, aplicacions i solucions de qualitat de servei.
http://www.federalmogul.com/es-ES/Paginas/Home.aspx#.VRBk9_mG-rF
Federal-Mogul Corporation (NASDAQ:FDML)
 és una empresa líder a nivell mundial que subministra tant productes com serveis a fabricants i proveïdors de serveis a vehicles i equips en el mercat d'automoció, de transport comercial lleuger, mitjà i de servei pesat, marí, ferrocarril, aeroespacial, de generació d'electricitat i indústria.
http://www.eskpeconsulting.com/attredirects=0
Eskpe
 és una empresa dedicada a ajudar a les organitzacions a reflexionar, consensuar i dissenyar la millor estratègia tecnològica de TIC amb la finalitat d'aconseguir ser suficientment competitius d'acord amb les seves necessitats i enfocada a resultats.
http://bigseo.es/

BigSeo
 és una empresa que ofereix serveis de reputació online a través de cercadors en internet amb els següents serveis: optimització SEO d'un projecte o servei web, generació de continguts, exposició mitjançant PPCmesura de resultats de l'estratègia i link building.

Formació i Treball, Fundació Privada
 és una entitat promoguda per Càritas amb dos objectius primordials: la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se en el mercat de treball i gestionar l'aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos econòmics derivats de diferents serveis socials.

TUTORS D'EMPRESA

El tutor d'empresa 
Els tutors d'empresa són les persones de l'empresa que acullen els alumnes en pràctiques, n'elaboren el pla d'activitats conjuntament amb els centres docents, n'organitzen el treball diari i s'encarreguen del seguiment i de l'avaluació final.
La Formació Professional Dual o FP Dual és una modalitat de formació professional en la que es combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d'activitat dels alumnes a l'empresa.

Manual de suport i orientacions a la tutoria d'empresa

Esquema del procediment del seguiment de la formació en alternança [dual]

La tutoria d'empresa en la formació professional dual