Tutors de Dual d’empresa

tutor de Dual
tutor de Dual

Els tutors d’empresa són les persones de l’empresa que acullen els alumnes en pràctiques, n’elaboren el pla d’activitats conjuntament amb els centres docents, n’organitzen el treball diari i s’encarreguen del seguiment i de l’avaluació final.
La Formació Professional Dual o FP Dual és una modalitat de formació professional en la que es combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa.