Certificat de ciberseguretat per afavorir les pràctiques de Dual al nostre alumnat

Per aquest curs escolar oferim a l’alumnat d’ASIX i SMX la possibilitat d’obtenir:

  • Ethical Hacking Associate Certification
  • Cyber Forensics Associate Certification

Ec-council
Ec-council

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne haurà adquirit els coneixements necessaris per a:

  • Cobrir la necessitat de formar professionals en Ciberseguretat.
  • Cobrir la necessitat de formar professionals en implementació de regulacions estrictes (com, per exemple, la GDPR).
  • Detectar amenaces i vulnerabilitats.
    Implantar mesures de seguretat de xarxes i sistemes.
  • Usar eines i metodologies de hacker (des d’una perspectiva legal i legítima), avaluar vulnerabilitats i amenaces i utilitzar mètodes criptogràfics.

Aquestes capacitats són molt apreciades per empreses del sector alhora de seleccionar al candidat/a òptim/a. Aquí teniu més informació sobre aquests certificats:

Ethical Hacking Associate Certification

La Ethical Hacking Associate (E|HA) Certification demuestra el conocimiento de un individuo en seguridad de la información y seguridad de la red, incluidas las herramientas y metodologías de un pirata informático malicioso, pero de manera legal y legítima. Esta certificación acredita a las personas en un nivel inicial de la disciplina de seguridad de red de hacking ético.

Cyber Forensics Associate Certification

La Cyber Forensics Associate (C|FA) Certification demuestra el conocimiento de un individuo sobre cómo detectar ataques de piratería y extraer pruebas de manera adecuada para informar del delito y realizar auditorías para prevenir futuros ataques. Los profesionales que se certifican en los principios de la ciencia forense digital pueden convertirse en miembros imprescindibles de los equipos de gestión y respuesta de incidentes.