FP DUAL a l ‘INSTITUT MVM

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual.

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent. El nou model col·laboratiu entre empresa i institut que representa la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valors afegits doncs l’alumne, que s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa.

La nova proposta de formació dual a Catalunya, regulada per la Resolució ENS/1204/2012 de 25 de maig, ofereix un model consensuat de formació que permet la participació activa de les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entrel’ Institut MVM i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Aquest procés d’aprenentatge prèviament consensuat amb l’Institut MVM, garanteix un mínim de 1010 ó 1043 hores (en funció del cicle) d’estada de l’alumne a l’empresaen qualitat de treballador o becari, amb tots els drets i deures que això comporta per les parts. L’Institut MVM i l’empresa pacten els continguts que l’alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur.

La signatura d’un conveni entre les parts garantirà el compliment dels pactes i acords fixats. Els seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d’empresa i tutors de l’Institut MVM prèviament designats i que garantiran el compliment del conveni.

En definitiva, per l’alumne suposa poder compaginar seva formació a l’Institut MVM i a una l’empresa del sector, en condició de treballador assalariat o becari, percebent una retribució econòmica per part de l’empresa. A més, li permet aprendre en situacions reals de treball, millora la seva qualificació, la motivació i el seu desenvolupament personal.

El centre ofereix en modalitat de Formació Professional Dual des del curs acadèmic 2014-2015, el cicle formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes informàtics en xarxa, des del curs 2015-2016 el cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxa i des del curs acadèmic 2019-2020, el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Si no trobeu la resposta adequada a la vostra demanda, us respondrem personalment.