Tutors d’empreses de Dual

Podeu trobar molta més informació a la web especialitzada del Departament d’Educació: http://www.fpdual.cat/formacio_de_tutors.php

O consultar des d’aquí el seu document:

La tutoria d’empresa en la formació professional dual

La tutoria d’empresa en la formació professional dual