Press "Enter" to skip to content

Matrícula

Per a Cicles Formatius de Grau Mitjà no hi ha preu públic de matrícula. 
S’abonarà 50 € (curs 2020/2021) en concepte de quota de material escolar en què van inclosos els 1,12 € de l’Assegurança Escolar Obligatòria.
Amb l’Ordre ENS/181/2012, del 22 de juny, es creen diversos preus públics per a la matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
Els imports per als ensenyaments de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional Inicial i per als d’Arts Plàstiques i Disseny (LOE) són:

 • Matrícula per curs en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial i en el d’Arts Plàstiques i Disseny: 360,00 euros.
 • Matrícula per unitat formativa en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial i en el d’Arts Plàstiques i Disseny: 25,00 euros.
 • Matrícula pel mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial: 25,00 euros.
 • Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 25,00 euros.

Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic:

Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.
 2. Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Estan exemptes dels preus públics:

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
 3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
 6. Les persones víctimes de violència de gènere.

Aquesta web fa servir galetes pròpies per al seu bon funcionament. Al fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per aquests propòsits.    Més informació
Privacidad