Press "Enter" to skip to content

SMX

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Tècnic/tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes 

Proporciona els coneixements necessaris per instal·lar i mantenir serveis sobre xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, i prestar suport a la persona usuària.

Aula SMX
Aula SMX

Competència general

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns i assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establert.


Aquesta titulació permet

 • Accedir a un treball de tècnic o tècnica.
 • Cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Accedir al Batxillerat (les matèries optatives i el Treball de Recerca es poden convalidar).
 • Accedir a la prova d’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica).
 • Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior, cursant prèviament el Batxillerat o un cop superada la prova d’accés.

Àmbit professional i de treball

Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i de qualsevol sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.


Principals ocupacions i llocs de treball

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Personal tècnic de suport informàtic.
 • Personal tècnic de xarxes de dades.
 • Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Personal operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.


Material curricular i pràctiques

Currículum del cicle formatiu 2021-2022
Mòduls ProfessionalsHoresHLDCURSUnitats formatives (UF)Hores UF
MP1. Muntatge i manteniment d’equips.1321ERUF1: Electricitat a l’ordinador17
1ERUF2: Components d’un equip microinformàtic23
1ERUF3: Muntatge d’un equip microinformàtic23
1ERUF4: Noves tendències de muntatge23
1ERUF5: Manteniment d’equips microinformàtics23
1ERUF6: Instal·lació de programari23
MP2. Sistemes operatius monolloc.991ERUF1: Introducció als sistemes operatius33
1ERUF2: Sistemes operatius propietaris33
1ERUF3: Sistemes operatius lliures33
MP3. Aplicacions ofimàtiques.1651ERUF1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari20
1ERUF2: El correu i l’agenda electrònica20
1ERUF3: Processadors de text30
1ERUF4: Fulls de càlcul30
2ONUF5: Bases de dades35
1ERUF6: Imatge i vídeo – presentacions30
MP4. Sistemes operatius en xarxa.1321ERUF1: Sistemes operatius propietaris en xarxa36
1ERUF2: Sistemes operatius lliures en xarxa36
1ERUF3: Compartició de recursos i seguretat24
1ERUF4: Integració de sistemes operatius36
MP5. Xarxes locals.1651ERUF1: Introducció a les xarxes locals66
1ERUF2: Configuració de commutadors i encaminadors66
1ERUF3: Resolució d’incidències en xarxes locals33
MP6. Seguretat informàtica.992ONUF1: Seguretat passiva16
2ONUF2: Còpies de seguretat17
2ONUF3: Legislació de seguretat i protecció de dades12
2ONUF4: Seguretat activa16
2ONUF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes38
MP7. Serveis de xarxa.132332ONUF1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)36
2ONUF2: Correu electrònic i transmissió d’arxius32
2ONUF3: Servidor web i servidor intermediari o proxy32
2ONUF4: Accés a sistemes remots32
MP8. Aplicacions web.661ERUF1: Ofimàtica i eines web13
1ERUF2: Gestors d’arxius web13
1ERUF3: Gestors de continguts13
1ERUF4: Portals web d’aprenentatge13
1ERUF5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils14
MP9. Formació i orientació laboral.662ONUF1: Incorporació al treball33
1ERUF2: Prevenció de riscos laborals33
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora.662ONUF1: Empresa i iniciativa emprenedora66
MP11. Anglès tècnic.991ERUF1: Anglès tècnic99
MP12 Projecte2972ONUF1: Síntesi297
MP13 Formació en el centre de treball (FCT)3832ON383
MP14 Iniciació a la Programació662ONUF1: Iniciació a la Programació66

Aquesta web fa servir galetes pròpies per al seu bon funcionament. Al fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per aquests propòsits.    Més informació
Privacidad