Press "Enter" to skip to content

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

Finalitat per a què utilitzem les dades que ens has facilitat?

A través del formulari de contacte recollim la dada personal corresponent al correu electrònic remitent i s’utilitzarà exclusivament per a atendre la consulta que ens hagis sol·licitat.

Conservació durant quant temps conservem les teves dades?

Les dades recollides a través del formulari de contacte, seran eliminades després d’atendre la consulta plantejada en un termini màxim de 24 mesos, tret que s’hagi prestat el consentiment per a l’enviament de comunicacions o iniciat qualsevol tipus de relació, cas en el qual la dada personal recollida es mantindrà mentre l’usuari no insti la seva baixa a la recepció de comunicacions comercials o mentre la relació es mantingui vigent i finalitzada aquesta, pel temps necessari per a respondre davant possibles responsabilitats legals i tot això conforme al quadre següent.

Legitimació sobre la base de què tractem les seves dades?

 • Art. 6.1 f) RGPD Interès legítim consistent a no deixar desateses les consultes plantejades pels qui remetin consultes a través dels formularis de contacte.
 • Art. 6.1 b) Mesures precontractuals, consistents en l’enviament de propostes de serveis.
 • Art. 6.1 a) Consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials.

Destinataris A qui comuniquem les teves dades?

No comuniquem ni enviem les dades a ningú.

Exercici de drets

L’informem que com a titular de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals, per a saber quines dades tenim.
 • Rectificar les seves dades personals, per a quan siguin inexactes o erronis.
 • Suprimir les seves dades personals.
 • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades, quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.
 • Dret a limitar el tractament de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.
 • A revocar el consentiment que hagués atorgat, en el seu cas.
 • A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’exercici dels drets pots exercir-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a iesmvm@xtec.cat. En l’assumpte pots indicar “Exercici de dret” i en el text de l’e-mail, especificar quin dret vols exercir. Nosaltres contactarem amb tu al més aviat possible responent al teu email per a facilitar-te el formulari necessari per a exercitar el dret en qüestió.

Ús de Cookies

L’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs t’informa de la utilització de cookies en la pàgina web, si consents la utilització d’aquestes en l’aplicació que apareix en la web estaràs acceptant la Política de Cookies i de Privacitat que descriurem a continuació.

L’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs utilitza cookies tant pròpies com de tercers que tenen com finalitat tant l’anàlisi i realització d’estadístiques per a conèixer el trànsit i utilització del lloc web per part dels usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències de navegació.

Enllaços a pàgines web

Des del lloc web del client hi ha enllaços que es dirigeixen a continguts de tercers llocs web. Atès que l’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas l’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la direcció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels propietaris. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l’institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs i que poguessin aparèixer en el lloc web com per exemple en els enllaços, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través de l’email de contacte que es manté en el lloc web.