Press "Enter" to skip to content

DAW

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

aula DAW
aula DAW

Competència general

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta titulació permet

  • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
  • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
  • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. 

Àmbit professional i de treball

Aquest o aquesta professional exerceix l’activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d’altri, com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet).

Principals ocupacions i llocs de treball

  • Programador web.
  • Programador multimèdia.
  • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.

Material curricular i pràctiques

Currículum del cicle formatiu 2022-2023
Mòduls Professionals Hores HLD CURS Unitats formatives (UF) Hores UF
MP 1. Sistemes Informàtics 132
1ER UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 49
1ER UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 69
1ER UF3: Implantació de programari específic 14
MP 2. Bases de dades. 165
1ER UF1. Introducció a les bases de dades 25
1ER UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL 58
1ER UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu 66
1ER UF4. Bases de dades objecte-relacionals 16
MP3. Programació. 198 33
1ER UF1. Programació estructurada 85
1ER UF2. Disseny modular 50
1ER UF3. Fonaments de gestió de fitxers 30
1ER UF4: Propramació orientada a objectes. Fonaments 24
1ER UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals 24
1ER UF6: POO. Introducció a la persistència en BD 18
MP4. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació. 99
1ER UF1. Programació amb XML 45
1ER UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML 27
1ER UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial 27
MP5. Entorns de desenvolupament. 66
2ON UF1: Desenvolupament de programari 20
2ON UF2: Optimització del programari 20
2ON UF3: Introducció al disseny orientat a objectes 26
MP6. Desenvolupament web en entorn client. 132
2ON UF1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge 30
2ON UF2. Estructures definides pel programador. Objectes 30
2ON UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document 42
2ON UF4. Comunicació asíncrona client-servidor 30
MP7. Desenvolupament web en entorn servidor. 132
2ON UF1. Desenvolupament web en entorn servidor 30
2ON UF2. Generació dinàmica de pagines web 30
2ON UF3. Accés a dades 42
2ON UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrides 30
MP8. Desplegament d’aplicacions web. 66
2ON UF1. Servidors web i de transferència de fitxers 30
2ON UF2. Servidors d’aplicacions web 12
2ON UF3. Desplegament d’aplicacions web 12
2ON UF4. Control de versions i documentació 12
MP9. Disseny d’interfícies web. 99
2ON UF1. Disseny de l’interfície. Estils 39
2ON UF2. Elements multimèdia: creació i integració 30
2ON UF3. Accessibilitat i usabilitat 30
MP10. Formació i orientació laboral. 66
1ER UF1: Incorporació al treball 33
1ER UF2: Prevenció de riscos laborals 33
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora. 66
1ER UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP12 Projecte 297
2ON UF1: Projecte 297
MP13 Formació en el centre de treball (FCT) 383
2ON

383
MP14. Arquitectura i Programari. 66
1ER UF1: Arquitectura de sistemes 22
1ER UF2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari 22
1ER UF3: Implantació i manteniment de CPD 22
Aquesta web fa servir galetes pròpies per al seu bon funcionament. Al fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per aquests propòsits.    Més informació
Privacidad