Presentació dels Cicles Formatius d’Informàtica a l’Institut Manuel Vázquez Montalbán

Aquest és el nostre díptic en format slide:

  • Portada
  • SMX i tutor personal
  • Graus superiors
  • Dual i empreses
  • Idiomes
  • Aules informàtica i espais institut