Press "Enter" to skip to content

Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT)

fct
fct

L’alumnat d’ensenyaments postoligatoris realitza pràctiques i estades formatives no laborals en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Un conveni és un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre docent.
La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.
La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent i s’organitza en una durada de 4 hores diàries i de 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat al centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 setmanals si es fan de manera intensiva.
L’estada d’FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i que compleixi els requisits reglamentaris. 

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

 • Al centre docent – Tutor/a de pràctiques
  • El/la coordinador/a de formació professional.
  • Els/les tutors/res de pràctiques professionals.
 • A l’empresa – Tutor/a d’empresa
  • Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.
 • Al Departament d’Ensenyament
  • L’Àrea de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

El quadern de pràctiques


El quadern de pràctiques ha d’incloure totes les dades del centre docent, de l’empresa i de l’alumne/a, també les certificacions de matriculació, l’horari, la durada i l’assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a realitza a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumnat quan finalitza el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món laboral.
La Normativa de la formació pràctica en centres de treball preveu que l’alumnat pugui sol·licitar l’exempció del crèdit/mòdul de Formació en centres de treball (FCT).

sBid alumne

El Programa E+E (empresa+escola, escola+empresa) és fruit d’un conveni marc de col·laboració signat l’any 1.994 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya. La finalitat de l’obligatorietat per part dels alumnes de realitzar pràctiques de formació professional en centres de treball és facilitar la relació entre el món educatiu i el món productiu: és un pont entre els centres de formació professional i les empreses per a la transició dels joves al món laboral, un ajut a la política de recursos humans de les empreses.

EXEMPCIONS

Quan l’alumnat pot acreditar que ha assolit els objectius de l’FCT, de manera parcial o total, mitjançant l’experiència laboral, en podrà demanar l’exempció parcial o total respectivament, és a dir, podrà demanar que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar aquest crèdit o mòdul.
L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne o l’alumna acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció:

 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Contractes laborals.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne o alumna.
 • Fulls de salaris.
 • Si es treballa per compte propi:
  • Certificat d’alta d’activitat econòmica.
  • Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
  • Quota de règim d’autònoms.
  • Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).
 • Com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral. El o la responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents abans citats per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.

Aquesta web fa servir galetes pròpies per al seu bon funcionament. Al fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per aquests propòsits.    Més informació
Privacidad