Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Hola a tothom! Ja està disponible la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició. Podeu consultar-la en aquest enllaç.

El període de matrícula és el següent: del 18 al 22 de juliol. Haureu de demanar cita prèvia (trucant per telèfon al 933819005 o bé sol·licitant-la directament a la Consergeria de l’Institut, sempre de 9h a 13:30h) per a formalitzar la matrícula.

Cal portar el dia de la cita la documentació següent impresa, complimentada i signada:

 • Full de matrícula
 • Segons el cicle formatiu, a més, el següent document:
  • ASIX: FULL UNITATS FORMATIVES I TAXES (ASIX)
  • DAW: FULL UNITATS FORMATIVES I TAXES (DAW)
  • Per qualsevol dels dos cicles formatius:
   • Indicar si fareu el curs complet (alumnat de primer curs), curs parcial o curs complet i curs parcial (en cas de ser alumnat de segon i repetir algunes de primer)
   • Indicar si pagareu en 1 termini o 2 (amb l’import corresponent a cada termini)
  • Si teniu exempcions o bonificacions, caldrà que porteu documentació original i fotocòpia (verifiqueu que la data és vigent)

Recordeu que si sou menors d’edat els documents han d’anar signats pel pare, mare o tutor/a legal.

Pagament

Haureu de fer dos pagaments: l’aportació anual i l’import de la matrícula.

Els terminis de pagament són els següents:

 • Aportació anual (80€): termini de pagament fins a l’1 de setembre de 2022. Codi de barres (Aportació anual CCFF).  ndicar el nom i cognoms de l’alumnat
 • Taxes de matrícula (en funció de les UFs matriculades o el curs complet): es pot fraccionar en 1 termini o en 2 terminis, essent el preu màxim de 360€
  • Un termini: pagament del total de l’import en el període de matrícula. Des del 18 i fins al 31 de juliol de 2022.
  • Dos terminis: Pagament fraccionat en dos imports iguals a la suma total de la matrícula.
   • Primer fracció: des del 18 i fins al 31 de juliol de 2022
   • Segona fracció: de l’1 al 30 de setembre de 2022.
  • És molt important que al fer el pagament amb el codi de barres, indiqueu:
   • L’import del pagament.
   • El vostre ‘nom i cognoms‘  seguit de ‘ – ASIX‘  o ‘ – DAW‘ al realitzar el pagament.

En cas de NO haver pagat els imports corresponents en els períodes indicats, l’alumne es donarà de baixa encara que hagi formalitzat la matrícula.

Bon estiu!