Press "Enter" to skip to content

I.D.E.A.L a l’aula d’acollida

0

Aquesta setmana, els docents participants en el projecte KA2 I.D.E.A.L han realitzat diverses sessions de formació a l’equip docent de l’aula d’acollida.

En aquestes sessions, s’han presentat els productes resultants del projecte i s’ha treballat com poden utilitzar-los tant l’alumnat, de manera autònoma, com els docents a l’aula.

Comments are closed.